Stadens historia

Historian bakom staden Köping

Det är ingen som vet exakt hur gammalt Köping är. Det man vet är att staden uppkom någon gång under Medeltiden.

Läs mer

Man vet också att människor länge har bott i staden, då den officiellt varit en stad sedan 1349, när man refererade till den i ett brev. Det första bevarade stadssigillet är från 1378 och man hade stadsrättigheter 1459.

Gamla stan sedan 1100-talet

Under 1100-talet började man bygga Köpings äldsta stadsdel, Gamla stan. Än idag präglas huvudgatorna i Gamla stan av medeltida anor. Här finns bland annat vad som idag är Köpings kyrka, som man tror har funnits sedan 1300-talet.

Handelsplats fram till 1400-talet

Staden har alltid haft goda förutsättningar för handel, då dess placering intill Mälarens innersta vik, där land- och vattenvägar förenas, gjorde Köping till en naturlig handelsstad. Det är också härifrån man fått namnet Köping, som betyder just ”plats för handel”. Fram till 1400-talet hade man en handelsplats, men den togs bort då man ansåg att den inte längre hade privilegier.

”Det nya Köping” 1600-talet

”Det nya Köping” tog fart när Drottning Kristina år 1641 skänkte det s.k. Prästgärdet. Detta var starten för den nya staden, som fick ett eget torg – Hökartorget. Torget finns kvar än idag och är en populär samlingsplats för stadens invånare, då det omges av affärer och restauranger.

Uppsving för handel- och näringslivet under 1700- och 1800-talet

Under åren fortsatte staden utvecklas och under 1700-talet fick Köpings handel- och näringsliv blomstring igen. År 1734 startade man en ylle- och trikåfabrik, som blev en viktig faktor för stadens fortsatta utveckling inom handel- och näringslivet. År 1856 bildades Köpings Mekaniska Verkstad, som blev en av stadens främsta arbetsgivare.

Järnväg 1800-talet

År 1867 stod Sveriges första normalspåriga järnväg med lokomotivdrift klart. Köping var en del av detta, då staden var dess första ändstation. Något som kom att kallas för Köping-Hults Järnväg. Idag finns det goda kommunikationsmöjligheter till och från Köping, då staden har sammanknutits med allt fler orter under åren.

Den stora stadsbranden 1889

Det var år 1889 som en stor och våldsam stadsbrand härjade i Köping. Branden förstörde stora delar av staden och senare visade det sig att branden hade startats av en 10-årig pojke vid namn Malakias Andersson. Allt började med att ett tjuvbromsande tåg vid Köpings järnväg hade orsakat en eldsvåda. När Malakias, som bodde i närheten hade förbjudits att gå och titta på branden startade han en egen brasa, vilken fick katastrofala följder. Elden spreds snabbt i den kraftiga vinden och det enda som klarade sig från branden var några enstaka byggnader. Om du vill veta mer om branden finns det en utställning på Köpings brandmuseum som du kan läsa mer om här.

Återuppbyggnaden

Efter branden skulle staden återuppbyggas på nytt. Arkitekten Theodor Dahl fick i uppgift att bygga upp staden, och han skapade en vacker stenstad, som än idag präglar staden varvat med dess efterkrigsarkitektur. Kontrasten mellan nytt och gammalt gör Köping till en mycket vacker stad.

Utbyggnaden 1900-talet

Under 1930-talet kan man säga att staden exploderar och börjar växa ordentligt. Man tog bland annat till vara på jordbruksmark för att bygga hyreshus och övriga byggnader som gjorde att staden växte rejält. Under den här tiden byggdes även industrier, som har satt hög prägel på Köping. Bland annat Köpings Mekaniska Verkstad, som på sätt och vis finns kvar i staden idag, men som ägs av Volvo.